Regnskabs-Ordbogen

En lille regnskabsordbog, med de begreber du skal kende i forhold til dit regnskab og din bogføring.

For lige at starte fra bunden. Så er regnskabet opbygget efter et princip fra de gamle grækere der hedder ”Det dobbelte bogholderi”.  Det betyder i bund og grund, at ALLE posteringer i bogføringen, – skal bogføres på 2 forskellige konti i regnskabet.

Debet:

Debet betyder Plus +

(I regnskabet er der vendt lidt op og ned på det hele. Bare for at gøre det hele lidt mere besværligt. Men det giver mening til sidst. Det lover jeg.)

Men ALLE udgifter skal ALTID være i Debet eller Debiteres

Kredit:                                         

Kredit betyder Minus –

ALLE indtægter skal ALTID være i Kredit (Krediteres).          

Debitor:

Dem der skylder DIG penge (= aktiv)             

Kreditor:

Dem DU skylder penge (= passiv)

Aktiver:

Aktiver er alt det du ejer. Bil, bygning, inventar, varelager, debitorerne, kassebeholdning, bankkonto der er i plus. Altså alt hvad der har værdi.

Passiver:

Passiver er det modsatte af aktiver. Altså alt det du skylder væk. Moms, kassekredit, lån, leverandører der ikke er betalt endnu, feriepenge og A-skat til dine ansatte. ALT det der ikke er betalt endnu.

Balancen:                                   

Balancen er en fælles betegnelse for Aktiver og Passiver.

Aktiver og Passiver skal ALTID være det samme beløb. Hvis det ikke er det, er der noget galt med dit bogholderi.

Posteringer:

Når du skal bogføre i dit regnskabsprogram, – er det du laver en postering. Hver postering har sit eget bilagsnummer. Bilagsnumrene skal ALTID været fortløbende, og der må ikke være huller i rækkefølgen. Det er en af de eneste måder skat kan kontrollere dit regnskab på. Ved at gennemgå alle dine bilag. Og mangler der et bilag, eller er der huller i rækkefølgen, vil det muligvis give anledning til ekstra kontrol.

Kontoplan:                                

Din kontoplan er et af de vigtigste redskaber i din bogføring. Det er din guide og skabelon. Det er den der kan hjælpe dig med at bestemme hvor i regnskabet dine posteringer skal ende. Det er en plan bygget op af masse numre (kontonumre) der er forud bestemt sat op i grupper. Hvis du IKKE kender til bogføring, så skal du IKKE begynde at slette i din kontoplan.

Kontoplanen er bygget op efter en hel del bogføringsprincipper og automatisering. Når du bogfører på en konto, har det effekt flere steder i dit regnskab. Hvis du for eksempel bogfører et køb, vil bogføringsprogrammet automatisk flytte moms beløbet ned på momskontoen i regnskabet. Det modsatte hvis du bogfører et salg. Hvis du laver en faktura i et bogføringsprogram, vil programmet automatisk bogføre salget på en moms konto, flytte momsbeløbet ned på momskonto i regnskabet, OG sætte hele faktura beløbet på en debitor konto i regnskabet.

Konti/Konto:                             

Når regnskabsfolk siger ”konto” eller ”konti” så er der sjældent tale om bankkontoen, – men et kontonummer fra kontoplanen. Så ind i dit regnskabsprogram, få din kontoplan skrevet ud, og kig på den.

Og hvorfor skal du så bruge kontoplan og kontoer? Fordi! Det er det der definerer dit regnskab, bestemmer hvad du skal af med i moms, og vigtigst af alt (synes jeg) så kan du derved se hvad du har brugt dine penge på.

Resultatopgørelse:                  

Så for dælen… nu bliver det sjovt… Sagde ingen ud over regnskabsdamen nogensinde.

Ej men det jo for dælen her du kan se om dit firma giver overskud eller ej. Så! Din resultatopgørelse er bygget op i små blokke – defineret af din kontoplan.

Der skal som minimum være følgende blokke:

  • Omsætning
  • Varekøb
  • Lønninger/Personale omkostninger (hvis du har ansatte – er den mega vigtig, hvis ikke, er der stadig kontoer du måske skal bruge)
  • Salgs og rejseomkostninger
  • (Bildrift)
  • (Lokaleomkostninger)
  • Administrationsomkostninger
  • Finansielle indtægter og omkostninger (det er renter osv.)

Derudover kan der bygges flere blokke hvis der er brug for det, men det er der sjældent. Det vigtige er at der kan laves nye kontoer i blokkene. Men – det kan også blive FOR bøvlet og uoverskueligt med for mange konti.

Så keep it simple – og start med at brug dem der er der.

Som sagt er Resultatopgørelsen det der viser dig hvad dit firma har haft af overskud eller underskud.

Alle blokkene beskrevet ovenover, bliver lagt sammen automatisk i dit bogføringsprogram, – og giver dig et Resultat.

Omsætning:                                 -100.000

Varekøb:                                      + 50.000

Annoncer og reklamer:             +   5.000

Administrationsomkostninger: +10.000

Rente udgifter                               +      300

Resultat:                                      = – 34.700

Der står Minus foran resultatet = Kredit = Overskud

Fradrag/Trække fra                

Når der bliver sagt Fradrag eller ”Det kan du trække fra” – så betyder det, reelt set: at det er udgifter du har i forbindelse med din virksomhed, du kan trække fra, så du skal betale mindre i skat. Du kender sikkert ordret Fradrag fra din årsopgørelse (rentefradrag, kørselsfradrag osv.)

Det er alt der det bliver placeret på de forskellige konti i din kontoplan.  Det er udgifter til din computer, hjemmeside, din telefon, porto, kuglepenne, annoncer og reklamer osv. Osv. Kort fortalt, og som udgangspunkt og hovedregel;

Alt hvad du skal bruge for at opretholde din omsætning og har brug for, for at din virksomhed kan eksistere og udvikle sig.

Så det er udgifter du kan trække fra din omsætning, så du skal betale mindre skat.

Det bliver måske lidt langhåret nu. Så jeg fortsætter næste emne i et nyt indlæg ”How to skat” – hvor jeg vil forklare HVAD du skal betale skat af.

Når jeg kommer i tanken om flere begreber du skal kende, eller DU sidder med begreber du gerne vil have uddybet, så skriv lige ?

Og lige en sidste ting:

Små ting din regnskabsdame/mand vil blive ægte glad for – hvis du lod være med i kontoplanen!

Lad være med at SLETTE moms koden når du bogfører. HVIS du har brug for at der ikke bliver trukket moms. Så opret en konto med den rigtig moms kode. Det andet er så bøvlet.

Lad være med at SLETTE moms koder i kontoplanen.

Lad være med at slette de kontoer hvor der enten står ”Overskrift, Sumkonto, Tælleværk, I alt, eller lignende”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Gitte Haugaard © 2021